Sedinta de Colsiliul Local Medgidia

15 Decembrie 2006, Bogdan Chirita

Administratie locala

Consiliul local Medgdia se va intruni in data de 21 decembrie pentru a dezbate urmatoarele proiecte de hotarari initiate de primarul municipiului Dumitru Moinescu:
61607;aprobarea numirii doamnei Girip Maria, in functia de director al Colegiul Tehnic Nicolae Titulescurdquo;
61607;aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al municipiului Medgidia pe anul 2006,
61607;aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2006 Directiei de Gospodarire Comunala a municipiului Medgidia,
61607;aprobarea modificarii organigramei Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat Medgidia,
61607;aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Drumuri din cadrul D.A.D.P.P.,
61607;aprobarea anularii H.C.L. nr. 142/2004 privind taxa de infrastructura,
61607;aprobarea Caietului de sarcini pentru concesionarea activitatii de reclama-publicitate si afisaj pe domeniul public si privat al municipiului Medgidia,
61607;aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a activitatii de reclama-publicitate si afisaj pe domeniul public si privat al municipiului Medgidia,
61607; aprobarea contractului-cadru pentru concesionarea activitatii de reclama-publicitate si afisaj pe domeniul public si privat al municipiului Medgidia,
61607; aprobarea vanzarii unui imobil-teren in continuarea proprietatii, catre Staicu Dorin si Staicu Alexandra, in suprafata de 9,96 mp apartinand domeniului privat al municipiului Medgidia, in continuarea proprietatii,
61607;aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare si concesionare, in continuarea proprietatii,
61607; aprobarea repartizarii unei unitati locative apartinand domeniului privat al municipiului Medgidia
61607;aprobarea vanzarii directe a unui imobil-teren in suprafata de 100 mp, pe str. Mihai Bravu, catre S.C. Hakmod S.R.L., pentru amplasare constructie,
61607;aprobarea concesionarii unui imobil-teren catre S.C. BOCA SRL, in suprafata de 144,62 mp apartinand domeniului privat al municipiului Medgidia, situat in str. Silozului Platou Bicaz ,
61607; aprobarea tarifelor pentru 2007 practicate de Directia Administrarea Domeniului Public si Privat Medgidia,
61607; aprobarea Caietului de sarcini pentru inchirierea, prin licitatie publica, a unui imobil-teren cu destinatia amplasare City Paintball,
61607;aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unui imobil-teren, cu destinatia amplasare City Paintball,
61607;aprobarea Regulamentului privind administrarea cimitirului unitatii administrativ-teritoriale,
61607; aprobarea instituirii taxei de habitat si a taxei de utilizare trama stradala,
61607;aprobarea bugetului local al municipiului Medgidia, pentru anul 2007,
61607; aprobarea organigramei si statului de personal al aparatului de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Medgidia, incepand cu data de 1 ianuarie 2007,
61607;aprobarea rectificarii HCL nr. 272/22.09.2005,
61607;aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii Blocuri locuinte sociale MS 7 MS 8 (63 u.l.), str. Industriei, nr. 11, municipiul Medgidia,
61607;aprobarea unor facilitati fiscale pentru persoanele cu venituri mici.

Album foto

 • Articole din editia din data de 15 Decembrie 2006

 • A mai trecut un an...

  Administratie locala
 • Politia comunitara Medgidia la raport!

  Administratie locala
 • Persoanele de etnie roma, mai informate !

  Administratie locala
 • Oraselul de vis

  Administratie locala
 • Inca 10 blocuri de locuinte din Medgidia se pregatesc pentru reabilitare termica

  Administratie locala
 • Articole din aceeasi categorie

 • Lucrările de extindere a școlii din Lespezi continuă

  Administratie locala
 • Proiecte de anvergură pentru dezvoltarea comunei Pantelimon

  Administratie locala
 • Saraiu, o comună europeană

  Administratie locala
 • Localitățile Dorobanțu și Nicolae Bălcescu vor avea piețe moderne

  Administratie locala
 • Marcela Rădulescu: „Vreau să construiesc pentru comuna mea, pentru oamenii și copiii din comunitatea Ion Corvin!!!”

  Administratie locala
 • Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
  Tel / fax: 0241810404
  Mobil: 0722721771