ANUNȚ COMUNA CASTELU - ANGAJARE ASISTENT COMUNITAR

Septembrie 2021, Bogdan Ionuț Chiriță

AnunturiPrimaria Castelu organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post contractual vacant din cadrul compartimentului Sănătate:Asistent medical  comunitar – 1 post.Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC MUNICIPIUL MEDGIDIA

Septembrie 2021, Bogdan Ionuț Chiriță

AnunturiPrimăria Municipiului Medgidia vă informează că în perioada 15.09.2021 - 22.09.2021 va desfășura campania de distribuire a ajutoarelor alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane defavorizate din România, conform O.

ANUNŢ COMUNA FÂNTÂNELE - ANGAJARE ȘEF SERVICIU ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE AL COMUNEI FÂNTÂNELE, JUDEȚUL CONSTANȚA”

Septembrie 2021, Bogdan Ionuț Chiriță

AnunturiÎn conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comuna Fantanele organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcții contractuale vacante de conducere de:  ȘEF SERVICIU,  în cadrul serviciului ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI  CANALIZARE AL COMUNEI FÂNTÂNELE, JUDEȚUL CONSTANȚA” Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.

Caravana de testări medicale gratuite în mediul rural „Nu am făcut destul” ajunge în Constanța

Septembrie 2021, Bogdan Ionuț Chiriță

SocialÎn perioada august – octombrie, peste o mie de persoane din mediul rural beneficiază de investigații medicale gratuite în cadrul caravanei „Nu am făcut destul”, organizată de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC).

Medgidia, str. Republicii nr. 5, etaj 1
Tel / fax: 0241810404
Mobil: 0722721771